Turkish Insurance Institute (TSEV)

Localized Content:

TSEV 1970 yılında sigorta sektörünün kurduğu bir vakıftır. Vakfın öncelikli kuruluş amacı sigorta konusunda teknik eğitimlerin verilmesidir. TSEV’in vizyonu Türkiye’nin yanısıra bulunduğu coğrafyada da sigorta eğitimi konusunda referans alınan bir kurum olmaktır. Sigorta eğitimi genel olarak iki ana kısma ayrılmaktadır; İlki kuruluş amacını da oluşturan sigorta sektöründe çalışmakta olan kişilerin bilgi ve becerilerini geliştiren teknik sigorta eğitimleridir. İkincisi ise sigortalı konumunda olanlara verilen temel eğitimlerdir ki bu eğitimlerle TSEV sigorta hakkında sigortalıların doğru hukuki ve teknik bilgiyi edinmelerini amaçlamaktadır. Böylelikle Türkiye’de sigorta hakkında eksik ya da yanlış bilgi nedeniyle oluşan hak kayıplarının ve sigortacılığa karşı oluşabilecek güvensizliğin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Sigorta profesyonellerine yönelik eğitimler 1 günden 1 yıla kadar değişen sürelerde verilirken, sigortalı ya da sigorta sektörü çalışanları dışındakilere yönelik eğitimler genelde bir veya iki günde verilmektedir.

 

Global Cooperation:

Turkish Insurance Institute (TSEV) was founded in 1970 by the members of Turkish insurance sector itself. The main objective of TSEV is to provide technical courses based on insurance. On the other hand, the vision of TSEV is to be a leading institution on insurance training not only in Turkey but also in the region. Insurance training is divided in two parts in TSEV: the first part is to develop knowledge and skills of the people working in insurance market, and the second part is to provide accurate legal and technical knowledge on insurance for the insured. By this way, it is targeted to prevent loss of rights of the insured as a consequence of wrong or missing information. The duration of training programmes for professionals varies from one day to one year while the others may last one or two days in general.

Contact Information:

Merve Esra Gürsoy
Deputy Director
Turkish Insurance Institute (TSEV)
Macka Cd. No:35C
K:2 34367
Tesvikiye-Istanbul, Turkey

Tel: (+) 90-212-296-2257 ex. 123
Fax: (+) 90-212-230-0476